SKULPTURPARK


Arbetet med skulpturparken är i full gång. Just nu ligger focus på barnparken.