Järnsmide på Hults Bruk

I den fina smedjan i Hults Bruk utanför Norrköping får du prova på olika smidestekniker och stegvis lära dig hantverkets grunder. Hults Bruk Smidescentrum är en nationell mötesplats för smideskonst.

Vem kan gå kursen?

Vi vänder oss i första hand till nybörjare.

Mål

När kursen är avslutad ska du ha kunskaper om de olika praktiska momenten i järnsmide. Lämpligt som första projekt är mindre produkter där processen involverar alla grundläggande moment.

Kursinnehåll

Det finns sex stycken ässjor på plats. Kursen är målstyrd och ledaren guidar dig genom olika processer som leder fram till en grundkunskap inom smide. Huvudmoment är:

  • sträckning
  • stukning
  • hålslagning
  • kunskap om material, temperatur och verktyg

Kursupplägg

Gruppen består av max åtta deltagare. Gemensamma genomgångar varvas med självständigt arbete under ledarens handledning.

Material

Vi arbetar i järn, så kallat icke härdbart låglegerat stål och grundmaterial ingår. Beroende på vad du vill göra så kan viss materialkostnad tillkomma och finns att köpa i smedjan.

Ledare

Robert Björk. Robert är utbildad på HDK Steneby och arbetar mestadels med uppdrag kring historiska rekonstruktioner inom byggnadsvård, inredningsdetaljer och trädgårdsrelaterat.

Våra kurser går genom Folkuniversitetet, där kan du se tider och priser.

Anmälan görs på Folkuniversitetes hemsida. Länken nedan.

http://www.folkuniversitetet.se/Kurser–Utbildningar/Konsthantverk/Konsthantverk/Ovriga-konsthantverkskurser/Norrkoping/jarnsmide-pa-hults-bruk2/