SMIDE


Vi arrangerar både grundkurser för nybörjare och mer avancerade kurser för yrkessmeder för att utveckla smideskonsten. Vi kan även arrangera specialkurser för enskilda grupper och kan anpassas för både vuxna och barn.

Dessutom arrangerar vi en internationell smidesträff som hålls vartannat år med smeder från hela världen. Vi bjuder bland annat även in till Smidets dag varje höst med möjlighet att prova på att smida i smedjan.