Internationell smidesträff 2010

  • av

För första året i rad arrangerar Hults Bruk en Internationell smidesträff med inbjudna smeder från Island, Ryssland, Estland och Sverige.

Under fem dagar förvandlas smedjan till en dynamisk mötesplats. Tillsammans ska smederna bearbeta det varma stålet till tre väldiga skulpturer. Varje skulptur har formgivits av en deltagare från varje gästnation som kommer att leda arbetet under dagarna. Alla är varmt välkomna att se skulpturerna växa fram!

Fritt inträde.

Öppettider: 18 – 22 aug, 09.00 – 16.00. Söndag 21 aug kl. 12.00 presenteras de färdiga skulpturerna. Talare: Li Teske, Kommunfullmäktiges ordförande och Norrköpings borgmästare.

Se: www.facebook.com/hultsbruksmidescentrum