ADRESS


Kultur- och miljövårdsföreningen Yxskaftet
Skaftverkstan Hults bruk
616 90 Åby


MAIL

info@hultsbruk.se


FACEBOOK

www.facebook.com/hultsbruksmidescentrum


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION OCH BOKNING RING:

Vår smed – Robert: 070-935 29 44

Camilla Carlsson (ordförande för föreningen): 073-364 37 40

Stängt för kommentering.