ADRESS


Kultur- och miljövårdsföreningen Yxskaftet
Skaftverkstan Hults bruk
616 90 Åby


MAIL

info@hultsbruk.se


FACEBOOK

www.facebook.com/hultsbruksmidescentrum


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION OCH BOKNING RING:

Vår smed – RoBerT BjörK: 0735 777 900

Camilla Carlsson (ordförande för föreningen): 073-364 37 40