Bruksorten

Hults bruk ligger strax utanför Åby i Norrköpings kommun. Hults bruk med Ågelsjön, dess berg och skogar är ett välbesökt område. För många är området ett frilufts- och strövområde under hela året. Under vinterperioden när det finns snö är slalombacken och isen på bergssluttningarna det som främst drar. De höga bergen är också populära utflyktsmål för bergsklättring med besökare från hela Europa.
Hults bruk består inte bara av dramatisk och spännande natur utan också av många vackra byggnader. Det äldsta huset som står kvar är den så kallade överhammaren, byggt 1785. I början av 1800-talet byggde man ytterligare hus i området, bl.a en herrgård, där dock endast en flygel återstår idag. I slutet av 1800-talet byggdes fyra flerfamiljshus som fick namnet Sion, Betlehem, Långholmen och Rom. Hults Bruk har också haft sin egen brukshandel som hade öppen ända fram till 1979.
Då produktionen hela tiden funnits kvar har gamla byggnader rivits och nya uppförts i takt med att tillverkningen så krävt. De äldre industrilokalerna har ersatts av nya. Längs Hultån finns endast grunderna kvar till de smedjor som en gång fanns där. Bruksskolan till exempel finns inte kvar utan har brunnit ned. Herrgården ägs av Holmen Paper AB som använder huset för representation.