Historia

Hults Bruks historia sträcker sig ända tillbaka till år 1697. Då fick Jakob Reenstierna privilegium att starta tillverkningen av skeppsspik. Reenstierna anställde smeder och det bedrevs till en början tysksmide på bruket.

Utöver skeppspik har det tillverkats en mängd produkter. I gjuteriet gjordes bland annat agnar, hjuldelar, spottkoppar, stängsel, järnspisar, krokar, urnor och köttkvarnar. Under en period tillverkades också ankarkätting.

Unders senare hälften av artonhundratalet gjorde den dåvarande brukspatronen resor till Amerika för att se hur man tillverkade yxor. Snart började det tillverkas yxor på bruket och Agdor-yxan blev känd över hela världen och koncentrationen på yxtillverkning kom med tiden att bli brukets överlevnad när många andra bruk gick i graven.

Än idag, mer än 300 års senare, hörs hammarna slå mot stålet i Hults Bruk. Hultafors AB driver idag verksamheten i yxfabriken.