SMIDESGRUPPEN


Smidesgruppen i Hults bruk syftar till utveckling av smidet, teknik och form samt Hults bruks utveckling som smidescentrum.
Den består av ett antal smeder. Är du kunnig i smide och vill delta i denna grupp? Kontakta Robert Björk 0709352944

Smidesgruppens medlemmar: Michael Maasing, Pablo von Eckardstein, Martin Hansson, Erik Hammarberg, Johnny Lindberg och Leif Malmberg.