SMIDESCENTRUM


Smideskonsten har en mycket lång och rik historia och idag finns det många aktörer som är verksamma inom området. Hults Bruk Smidescentrum vill vara en mötesplats som förenar smideskonstens olika beståndsdelar och knyter samman den historiska traditionen med samtida uttryck och framtida utvecklingsmöjligheter.

Hults Bruk Smidescentrum håller därför just nu på att utvecklas till att bli en nationell mötesplats för smideskonst. Vi erbjuder idag kurser och utbildningar, arrangerar utställningar och andra kulturarrangemang som på olika sätt kan bidra till att utveckla smideskonsten i Sverige.

Idag drivs Hults Bruk Smidescentrum av kulturmiljövårdsföreningen Yxskaftet tillsammans med Smidesgruppen som ingår i föreningen. Hults Bruk Smidescentrum består av tre byggnader; Skaftverkstan, Röda längan och Smedjan.

Skaftverkstan är Hults Bruk Smidescentrums huvudbyggnad. I dessa gamla fabrikslokaler där man tillverkade skaften till yxor inryms idag både en basutställning om Hults Bruks historia och caféverksamhet.

Röda längan är ladan som nyligen har renoverats och erbjuder idag plats för både utställningar, marknader och andra evenemang.

Smedjan byggdes upp under 1997 – 98 i samband med ett utbildningsprojekt. I smedjan hålls utbildningar och kurser för både vuxna och barn.