VÄLKOMMEN


Hults Bruk Smidescentrum är en nationell mötesplats för smideskonst. Här utvecklas smideskonsten genom utbildningar, utställningar, kulturarrangemang och guidningar av industrimiljön – en utveckling som sker i samklang med den omgivande naturen och i samverkan med de boende i Hults bruk.


Detta händer på Hults Bruk – SM i Konstmide


Hults Bruk Info

Sveriges Konstsmidesförening

Lördagen 26:e april kl 9-17. Servering och aktiviteter. Fri entré. Alla intresserade välkomna.
Arrangörer: Sveriges Konstsmidesförening och Hults Bruks Smidescentrum. Se AKTUELLT för mer information.

Comments are closed.