I kulturminnesvårdsföreninge Yxskaftet tycker vi det är viktigt att barn tidigt ska få möjlighet att uppleva kultur. Därför driver vi nu ett projekt med den inriktningen. Under vår – sommar – och hösten 2023 kommer vi att arrangera s k familjedagar. Det blir barnteater, workshops mm. Något för alla åldrar.