KULTUR FÖR BARN

I kulturminnesvårdsföreninge Yxskaftet tycker vi det är viktigt att barn tidigt ska få möjlighet att uppleva kultur. Därför driver vi nu ett projekt med den inriktningen. Under vår – sommar – och hösten 2023 kommer vi att arrangera s k familjedagar. Det blir barnteater, workshops mm. Något för alla åldrar.

KULTURTURISM I BRUKSMILJÖ

I Hults Bruk driver vi nu ett projekt med stöd från Leader Kustlandet och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Vårt mål med projektet är att utveckla Hults Bruks Smidescentrum till ett attraktivt besöksmål och bli en levande mötesplats för hantverkare, konstnärer, natur- och kulturintresserade.

kustlandet.se kan du läsa mer om projektet.

http://EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.


Bildandet av Ågelsjöns naturreservat
Skötselplan Ågelsjöns naturreservat – ladda ner PDF
Bildande av Ågelsjöns naturreservat i Norrköpings kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet – ladda ner PDF