UTSTÄLLNINGAR


MÄSTARENS MÄSTARE (2011)Hults Bruks Smidescentrum inviger sin nyrenoverade utställningsdel med en nyskapad utställning om Gesäll- och Mästarbrev inom konstsmidet.

Gesäll- och Mästarbreven har en lång tradition inom hantverksyrkena i Sverige och Europa, med ursprung i skråväsendet. Idag spelar gesäll- och mästarbreven en undanskymd roll men inom konstsmidet lever systemet i viss utsträckning vidare.

I utställningen Mästarens mästare får vi möta nio stycken konstsmeder som alla har arbetat hårt för sitt yrkesbevis. De har var och en tagit emot ett intyg på att de är skickliga och erfarna hantverkare. Tillsammans utgör de en hängiven grupp som från 1950 till 2000- talet har bidragit till traditionens fortlevnad.

Utställningen presenterar två generationsled av gesäller och deras mästare som på olika sätt har hämtat kunskap och inspiration från varandra. Se deras gesäll- och mästarprov i konstsmide och lyssna till deras egna berättelser om smidets historia och framtid.

Medverkande: Liss Annika Söderström, Ingvar Westling, Berth Johansson, Pablo von Eckardstein, Otto Samuelsson, Gustav Thane, Therese Johansson, Hans Winberg & Martin Hansson.

Utställningsperiod: 3 Juli – 30 Sep, 2011. Utställningen är nu över.
Vernissage: Söndagen 3 Juli kl. 12.00 – 16.00