FÖRENINGEN


Hults Bruk Smidescentrum drivs av Kulturmiljövårdsföreningen Yxskaftet. Föreningen är en ideell förening och en lokal utvecklingsgrupp. Föreningen startade 1995 av boende i Hults bruk och orsaken var önskemål om en gemensam lokal för aktiviteter. Verksamheten har sedan dess vuxit och föreningen arrangerar guidningar, yxkastning, smideskurser och arbetar med boendemiljön.

Vill du bli medlem? Vårt bankgiro: 5795-6286
För inbetalning av medlemsavgiften gäller 100 kr för 2018.